Khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng (12:55 05/02/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 887/VP-KT, ban hành ngày 28/01, Văn phòng UBND TP Hà Nội đề nghị các sở, ngành rà soát, hoàn thiện hồ sơ đề xuất thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng (huyện Thạch Thất).

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Sở Công Thương về việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng (huyện Thạch Thất), diện tích 30ha. Hiện trạng khu vực đề xuất thành lập cụm công nghiệp là đất nông nghiệp được giao cho các hộ theo Chỉ thị 100/CT-TW ngày 13/1/1981 về việc khoán sản phẩm. Ngành nghề hoại động chủ yếu của cụm công nghiệp là sản xuất đồ nội thất, gỗ và các sản phẩm từ gỗ.

Việc thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng nhằm phục vụ di dời, mở rộng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất hộ gia đình, cá nhân trong làng nghề Hữu Bằng. Từ đó, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường, nguy cơ cháy nổ trong khu dân cư. Xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng đáp ứng yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật và môi trường theo quy định...

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Quy hoạch Kiến trúc chủ trì, phối hợp các sở: Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quy định hiện hành về quy hoạch, đất đai và chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 5626/VP-KT, ngày 23/7/2018, của Văn phòng UBND thành phố báo cáo cụ thể trình tự, thủ tục lập điều chỉnh các quy hoạch có liên quan đảm bảo phù hợp Quy hoạch chung xây dựng huyện Thạch Thất đã được phê duyệt, hướng dẫn UBND huyện Thạch Thất thực hiện theo quy định.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, UBND huyện Thạch Thất rà soát, thống nhất số liệu về tổng mức đầu tư tại báo cáo đầu tư đề xuất thành lập Cụm công nghiệp làng nghề Hữu Bằng, bổ sung báo cáo tài chính gần nhất, trên cơ sở đó Sở Tài chính có văn bản tham gia ý kiến cụ thể về năng lực tài chính của nhà đầu tư, gửi Sở Công Thương tổng hợp, hoàn thiện, báo cáo UBND thành phố theo đúng quy định.

UBND huyện Thạch Thất nghiêm túc thực hiện Văn bản số 6617/VP-KT, ngày 23/8/2018, của Văn phòng UBND thành phố về việc hoàn chỉnh văn bản báo cáo theo Quy chế làm việc của UBND thành phố, gửi Sở Công Thương để tổng hợp, báo cáo theo quy định.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t