Triển khai thực hiện Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (13:28 12/02/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 1054/VP-ĐT vừa ban hành, Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch.

Công văn nêu rõ, Luật số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 6 thông qua và đã có hiệu lực thi hành. Để đảm bảo việc tham mưu, chỉ đạo các vấn đề theo các lĩnh vực bị sửa đổi theo đúng quy định tại Luật số 35/2018/QH14, UBND Thành phố giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan: Nghiên cứu Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019); Rà soát lại quy trình, nội dung thủ tục, tham mưu thẩm quyền phê duyệt các dự án, đồ án, đề án theo các lĩnh vực chuyên ngành.

Tổng hợp, đề xuất tổ chức thực hiện phương án xử lý các trường hợp chuyển tiếp (đã tiếp nhận hồ sơ; đã hướng dẫn lập hồ sơ trước ngày 01/01/2019); báo cáo UBND Thành phố trong tháng 02/2019.

Các Sở, ngành: Quy hoạch Kiến trúc, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Nội vụ, Văn hóa và Thể thao, Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Cục thuế thành phố Hà Nội, Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Viện Quy hoạch xây dựng Hà Nội và các đơn vị có liên quan nghiên cứu, tổ chức thực hiện Luật số 35/2018/QH14; căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, phối hợp với Sở Tư pháp để thực hiện, chủ động đề xuất UBND Thành phố chỉ đạo, xử lý, giải quyết khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện.   


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật