Thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà (20:13 01/02/2019)


HNP - Ngày 01/02, UBND TP Hà Nội ban hành Văn bản số 516/UBND-NC, triển khai đồng bộ các giải pháp PCTN và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà.

Công văn nêu rõ, thực hiện văn bản số 120/TTCP-C.IV ngày 28/01/2019 của Thanh tra Chính phủ về triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà, UBND Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 34/CT-TTg, ngày 28/12/2018, của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 16/CT-UBND, ngày 28/12/2018, của Chủ tịch UBND Thành phố về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; chấp hành nghiêm quy định của Luật phòng, chống tham nhũng và Quy chế về việc tặng quà, nhận quà, nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước và của cán bộ, công chức, viên chức ban hành theo Quyết định số 64/2007/QĐ-TTg, ngày 10/5/2007, của Thủ tướng Chính phủ; phát hiện, xử lý kịp thời những trường hợp tặng quà, nhận quà trái quy định và sử dụng trái phép tài sản công vì vụ lợi.

Các đơn vị báo cáo bằng văn bản về tình hình và kết quả thực hiện về Thanh tra Thành phố trước ngày 12/02/2019 để tổng hợp báo cáo cáo UBND Thành phố, Thanh tra Chính phủ.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t