Tổ chức theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực BHXH, BHYT và BH thất nghiệp (10:47 01/02/2019)


HNP - Ngày 30/01, UBND Thành phố ban hành Kế hoạch số 36/KH-UBND về theo dõi thi hành pháp luật về lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, UBND TP yêu cầu đảm bảo việc thực hiện theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực bảo BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động được triển khai đồng bộ, có hiệu quả trên địa bàn Thành phố. Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc thực thi nhiệm vụ. Bảo đảm sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã, các cơ quan liên quan; huy động sự tham gia của các tổ chức, cá nhân vào công tác theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực này.

Kế hoạch gồm các nội dung: Lập danh mục văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực BHXH- BHYT, BHTN  cho ngưòi lao động; Tổ chức rà soát, xây dựng danh mục văn bản quy phạm pháp luật của các cơ quan Trung ương và HĐND, UBND Thành phố ban hành trong lĩnh vực BHXH- BHYT, BHTN cho người lao động.

Tăng cường thu thập, xử lý thông tin về lĩnh vực BHXH- BHYT, BHTN cho người lao động. Trong đó, tiếp nhận, thu thập thông tin phản ánh, dư luận từ các phương tiện thông tin đại chúng; phản ánh, kiến nghị, tố cáo của các cơ quan, tổ chức, cá nhân; thông tin từ quản lý nhà nước theo lĩnh vực; thông tin từ kết quả hoạt động của các cơ quan giám sát, kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý, truy tố, xét xử; Đồng thời, kiểm tra, điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH- BHYT, BHTN cho người lao động.

UBND Thành phố tổ chức Đoàn Kiểm tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực BHXH- BHYT, BHTN cho người lao động. Thành phần Đoàn kiểm tra, khảo sát của Thành phố bao gồm: Lãnh đạo Sở Tư pháp - Trưởng đoàn, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội thành phố, Lãnh đạo Sở Lao động thương binh và xã hội - Phó Trưởng đoàn, thành viên là đại diện các Sở, Ban, ngành liên quan.


Hoàng Ngân


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật