Thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (21:57 31/01/2019)


HNP - Ngày 30/01, Văn phòng UBND Thành phố ban hành Văn bản số 960/VP-KGVX về việc thực hiện Thông tư số 25/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 10/12/2018, của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

Thông tư này hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc của cơ sở cai nghiện ma túy công lập (bao gồm cả cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc; cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện; cơ sở cai nghiện ma túy đa chức năng).
Cơ sở cai nghiện ma túy công lập là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở LĐ,TB&XH, có tư cách pháp nhân, trụ sở, con dấu, tài khoản riêng theo quy định của pháp luật. Cơ sở cai nghiện ma túy công lập chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp về chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, nhân sự, tài chính và cơ sở vật chất của Sở LĐ,TB&XH.

Cơ cấu tổ chức của cơ sở cai nghiện ma túy công lập gồm: Giám đốc, Phó Giám đốc và không quá 05 phòng, gồm: Phòng Khám điều trị, cai nghiện, phục hồi sức khỏe; Phòng Tư vấn, tâm lý trị liệu, giáo dục phục hồi hành vi; Phòng Lao động trị liệu, dạy nghề, hỗ trợ hòa nhập cộng đồng; Phòng Tổ chức - Hành chính - Kế toán; Phòng Quản lý học viên.

Căn cứ quy mô, đặc điểm đối tượng của địa phương và hướng dẫn tại Thông tư này, Giám đốc cơ sở cai nghiện ma túy xây dựng đề án về cơ cấu tổ chức, cụ thể về số lượng và tên gọi khác của các phòng hoặc ban, khu, đội, điểm vệ tinh thuộc cơ sở, báo cáo Sở LĐ,TB&XH, trình UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương xem xét, quyết định. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31 tháng 01 năm 2019.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ, Sở Sở LĐ,TB&XH triển khai thực hiện, báo cáo UBND Thành phố.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật