Thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT (10:05 31/01/2019)


HNP - Ngày 30/01, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 458/UBND-ĐT, cho ý kiến về việc đảm bảo trật tự ATGT Tết Kỷ Hợi năm 2019 và một số nhiệm vụ cấp bách về bảo đảm trật tự ATGT.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được 3 văn bản của Ủy ban ATGT quốc gia về việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách đảm bảo trật tự ATGT Tết Kỷ Hợi năm 2019 và văn bản của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Về việc này, UBND thành phố giao Sở Giao thông Vận tải (Thường trực Ban ATGT thành phố) chủ trì, phối hợp với Công an thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan căn cứ tình hình trật tự ATGT trên địa bàn thành phố và nội dung chỉ đạo của Ủy Ban ATGT quốc gia và Bộ Giao thông Vận tải và các chỉ đạo của UBND thành phố.

Bên cạnh đó, tăng cường chỉ đạo lực lượng Thanh tra Giao thông vận tải, Cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thực hiện chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, UBND thành phố theo quy định; định kỳ báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an và UBND thành phố; kịp thời đề xuất, báo cáo UBND thành phố, Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Công an những vấn đề vượt thẩm quyền.

Các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ nội dung chỉ đạo của Ủy ban ATGT quốc gia, Bộ Giao thông Vận tải, chỉ đạo của UBND thành phố và thực tiễn công tác đảm bảo trật tự ATGT của địa phương, đơn vị, chủ động triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo trật tự ATGT, giảm ùn tắc và tai nạn giao thông; tăng cường chỉ đạo các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự ATGT trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật