Thực hiện nghiêm phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất (09:53 31/01/2019)


HNP - Ngày 30/01, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 464/UBND-KT, yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã, doanh nghiệp hoạt động hóa chất trên địa bàn thành phố tăng cường triển khai kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

Theo đó, Sở Công Thương tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ sở hóa chất trên địa bàn xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất độc phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất; kiểm tra năng lực ứng phó sự cố hóa chất của các cơ sở hóa chất; theo dõi, giám sát việc thực hiện tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất hằng năm theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Tăng cường công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật nhất là việc cấp phép về sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất của các cơ sở, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý theo đúng quy định của Luật Hóa chất, không để sự cố về hóa chất, cháy nổ xảy ra. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019.

Các Sở, ban, ngành phối hợp với Sở Công Thương trong việc xây dựng phương án ứng phó sự cố hóa chất độc kết hợp việc sử dụng lực lượng, phương tiện, thiết bị, vật tư của đơn vị để sẵn sàng ứng phó sự cố hóa chất theo chỉ đạo của UBND thành phố. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao sẵn sàng tham gia hiệp đồng ứng phó sự cố hóa chất độc theo yêu cầu; phối hợp tham gia điều tra nguyên nhân sự cố hóa chất; phối hợp Sở Công Thương rà soát, bổ sung kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của thành phố khi có yêu cầu.

UBND các quận, huyện, thị xã: Khi có sự cố hóa chất độc xảy ra trên địa bàn, thực hiện nhiệm vụ thông tin, liên lạc, hiệp đồng ứng phó và khắc phục sự cố theo quy định tại kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và Quy chế tổ chức, phối hợp hoạt động của Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn thành phố, chủ động tham mưu, ứng phó, ngăn chặn sự cố, giảm thiểu thiệt hại. Phối hợp với Sở Công Thương để tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh năm 2019 khi có yêu cầu. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định về an toàn trong hoạt động hóa chất, tập trung vào các cửa hàng, hộ kinh doanh, sạp bán hàng tại các chợ trên địa bàn.

Các cơ sở có hoạt động hóa chất độc trên địa bàn thành phố: Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về công tác an toàn trong sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất nguy hiểm. Xây dựng kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất. Đảm bảo đủ các trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy, nổ, phòng chống rò rỉ, phát tán hóa chất độc hại theo quy định và đảm bảo khả năng ứng phó tại chỗ khi sự cố hóa chất xảy ra; sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ứng phó sự cố hóa chất độc theo sự điều động, chỉ huy thống nhất của các cơ quan có thẩm quyền. Hằng năm, phải có kế hoạch và tổ chức huấn luyện, diễn tập ứng phó sự cố hóa chất tại cơ sở theo kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật