Tập trung thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” (10:02 31/01/2019)


HNP - Ngày 30/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 579/QĐ-UBND, về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn thành phố.

Theo quyết định, phê duyệt kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển 15.000 HTX, liên hiệp HTX nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020” trên địa bàn TP Hà Nội. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, trên địa bàn thành phố có 908 HTX hoạt động hiệu quả. Duy trì, củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của trên 500 HTX nông nghiệp đang hoạt động có hiệu quả. Phấn đấu có trên 30 HTX ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các quận: Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai và các huyện, thị xã có từ 1 đến 2 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Nâng cao giá trị sản xuất của các sản phẩm nông nghiệp do ứng dụng công nghệ cao lên hơn 2 lần so với phương thức thông thường. Tăng tỷ lệ HTX nông nghiệp ứng dụng các công nghệ cao thuộc nhóm công nghệ sinh học, công nghệ tự động hóa, bán tự động, CNTT và công nghệ sản xuất vật tư nông nghiệp. Nâng cao chất lượng hoạt động của các HTX nông nghiệp yếu kém để phấn đấu có trên 300 HTX nông nghiệp hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 371 HTX nông nghiệp trung bình và yếu). Tạo điều kiện thành lập mới từ 60 HTX nông nghiệp trở lên theo định hướng phát triển của các huyện và hỗ trợ để hoạt động có hiệu quả. Giải thể 100% đối với các HTX ngừng hoạt động.

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, các cấp, các ngành thành phố triển khai thực hiện nhiều giải pháp. Đáng chú ý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về HTX, vai trò của kinh tế tập thể, kinh tế HTX. Cùng với đó, đẩy mạnh thông tin thị trường công nghệ, thị trường sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các điển hình, kinh nghiệm hay, cách làm tốt trong ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao ở HTX.

UBND thành phố yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Long Biên, Hoàng Mai, huyện, thị xã và đơn vị liên quan căn cứ nội dung kế hoạch triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ được giao.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật