Đẩy mạnh tuyên truyền CCHC, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông (10:09 31/01/2019)


HNP - Ngày 29/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 33/KH-UBND, triển khai thông tin, tuyên truyền về công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2019.

Theo kế hoạch, năm 2019, toàn thành phố tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về vai trò và tầm quan trọng của nhiệm vụ kiểm soát TTHC, cải cách TTHC; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của các cơ quan hành chính trên địa bàn thành phố với những đóng góp cho sự phát, triển của Thủ đô và với sự nghiệp CNH-HĐH đất nước. Phổ biến các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của thành phố về công tác kiểm soát TTHC và việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Về quyết tâm chính trị cũng như sự chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, thành phố trong việc đẩy mạnh công tác và kết quả triển khai nhiệm vụ công tác của các đơn vị, của thành phố trong năm kế hoạch.

Bên cạnh đó, tuyên truyền về nhiệm vụ; trách nhiệm của các đơn vị và các doanh nghiệp, tổ chức liên quan, cùng toàn xã hội trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác. Tập trung tuyên truyền những điển hình tiên tiến, các sáng kiến, mô hình đang thí điểm trong thực hiện kiểm tra TTHC ở các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; những mô hình thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, ứng dụng CNTT, việc triển khai hệ thống thông tin Một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố vào hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả; các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hoặc chưa tốt.

Tuyên truyền các vấn đề cần biết khi thực hiện TTHC, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: Đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh, xây dựng, hộ tịch, hộ khẩu, công chứng, xử phạt vi phạm hành chính, khiếu nại, tố cáo... Các hình thức tiếp nhận và giải quyết TTHC của Cổng dịch vụ công trực tuyến thành phố, hệ thống thông tin một cửa điện tử dùng chung 3 cấp của thành phố... Phổ biến vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, của người đứng đầu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đầu các tổ chức chính trị - xã hội đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế.

UBND thành phố yêu cầu trong tháng 3 sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” đến các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã và tổ chức, công dân trên địa bàn thành phố... Từ tháng 4 đến hết tháng 9, tiếp nhận bài dự thi. Từ tháng 10 đến tháng 11, tổ thư ký tổng hợp, Ban Giám khảo nhận xét, đánh giá và chấm sơ khảo. Tổ chức thi chung kết và tổ giải cuộc thi dự kiến cuối tháng 11/2019. Cơ cấu giải thưởng gồm: 1 giải Nhất; 2 giải Nhì; 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         L?y l?i m� b?o m?t