Phát động Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” (10:04 31/01/2019)


HNP - Ngày 29/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND, triển khai tổ chức Cuộc thi “Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp, mô hình về cải cách TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông” năm 2019.

Theo đó, đối tượng tham dự cuộc thi là công dân Việt Nam đang sinh sống và làm việc trên địa bàn TP Hà Nội; các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; CB,CC, VC, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước thành phố. Nội dung cuộc thi: Đưa ra các ý tưởng, giải pháp, mô hình cải tiến quy trình thực hiện TTHC trên cơ sở tiết kiệm tối đa thời gian, kinh phí thực hiện TTHC của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp hoặc cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các TTHC trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội.

Bên cạnh đó, đề xuất các mô hình thực hiện TTHC hiệu quả, đơn giản mang lại lợi ích cho cơ quan quản lý nhà nước và công dân trong việc thực hiện các TTHC. Đề xuất các mô hình, giải pháp nâng cao hiệu quả và chất lượng phục vụ cũng như đơn giản hóa, tiết kiệm chi phí cho cơ quan hành chính cũng như cho công dân trong việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Vòng sơ khảo Cuộc thi năm 2019: Bài thi được thể hiện theo hình thức bài viết tay hoặc đánh máy bằng tiếng Việt (có dấu). Vòng chung khảo: Bài thi được thể hiện dưới hình thức thuyết trình, sân khấu hóa.

Để tổ chức Cuộc thi, UBND thành phố yêu cầu: Phát hiện những vấn đề trong các quy trình, TTHC hiện hành liên quan đến việc giải quyết hồ sơ hành chính và đưa ra những sáng kiến, giải pháp mới về quy trình, thủ tục này. Đề xuất những sáng kiến, giải pháp, mô hình hữu ích để có thể ứng dụng sâu, rộng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử hoặc các biện pháp thay thế thực hiện có hiệu quả các TTHC nhằm mục tiêu tiết kiệm chi phí và thời gian.

Các sáng kiến, giải pháp, mô hình dự thi phải đạt các mục tiêu sau: Rút ngắn thời gian hoàn thành TTHC; giảm các chi phí tuân thủ TTHC cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; có tính khả thi và ứng dụng cao trong đời sống; cắt giảm các chi phí đồng thời nâng cao hiệu quả, chất lượng giữa cơ quan hành chính nhà nước trong việc thực hiện các giao dịch hành chính và giải quyết TTHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính tại các đơn vị; tính hiệu quả và khả thi nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ CB, CC, VC, người lao động trong việc tiếp nhận và giải quyết TTHC đối với tổ chức, công dân trên địa bàn; nâng cao chất lượng mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với tổ chức, công dân trong việc thực hiện các giao dịch hành chính.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật