Kết quả chỉ đạo, điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 4 (từ ngày 21-25/01/2019) (10:15 31/01/2019)


HNP - Ngày 30/01, Văn phòng UBND Thành phố cung cấp thông tin về một số hoạt động chỉ đạo - điều hành nổi bật của UBND Thành phố trong tuần 4, tháng 1/2019.

1. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
Ngay từ đầu năm 2019, UBND Thành phố tổ chức xây dựng kế hoạch, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chuẩn bị tốt kế hoạch, nhiệm vụ phục vụ Nhân dân đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi vui tươi, an toàn, tiết kiệm. Theo đó, bố trí cán bộ trực trước, trong và sau Tết nhằm kịp thời xử lý các công việc đột xuất trong thời gian nghỉ Tết. Ngay sau thời gian nghỉ Tết, các cơ quan, tổ chức, đơn vị khẩn trương tập trung vào công việc không được để chậm trễ, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; bảo đảm hoạt động bình thường, thông suốt của cơ quan, đơn vị.
 
Một số kết quả chủ yếu trên địa bàn TP tháng Một năm 2019 có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, lạc quan, các chỉ số kinh tế duy trì ở mức tăng trưởng khá: Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách đạt 2.965 tỷ đồng tăng 39,3% so với cùng kỳ năm 2018. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; trị giá xuất khẩu tăng 7,3% so với cùng kỳ; trị giá nhập khẩu tăng 1,8% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt động vận tải tăng 16,1%; khách du lịch đến Hà Nội tăng 9,9%; thu ngân sách Nhà nước tăng 11,1% so cùng kỳ năm 2018. (gửi kèm Báo cáo số 78/BC-CTK ngày 25/01/2019 của Cục Thống kê Thành phố).
 
2. Tập trung công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư, trong đó giải quyết kiến nghị của UBND huyện Sóc Sơn liên quan đến GPMB thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn
UBND Thành phố có văn bản số 851/VP-GPMB ngày 25/01/2019 chỉ đạo tiếp tục giải quyết các nội dung liên quan công tác GPMB thực hiện dự án di dân vùng ảnh hưởng môi trường bán kính 500m Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Cụ thể: (1) Giao UBND huyện Sóc Sơn khẩn trương hoàn thành việc điều tra khảo sát, lập và thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định và theo thẩm quyền; gửi các Quyết định phê duyệt phương án cho Quỹ Đầu tư phát triển Thành phố để ứng vốn chi trả cho các hộ dân theo quy định. Chủ động phối hợp ngay với Công an Thành phố thực hiện các nội dung UBND Thành phố đã chỉ đạo (trong trường hợp cần thiết). (2) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn tham mưu báo cáo UBND Thành phố chỉ đạo giải quyết đảm bảo kịp thời kinh phí cho 03 dự án Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phục vụ dự án di dân vùng ảnh hưởng. (3) Giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn UBND huyện Sóc Sơn thực hiện hỗ trợ bằng tiền đối với người dân nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng theo đúng quy định; đề xuất, báo cáo UBND Thành phố những nội dung vượt thẩm quyền. (4) Giao Sở Xây dựng giám sát chặt chẽ việc vận hành khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn, đảm bảo đúng quy chuẩn và an toàn vệ sinh môi trường khu vực, kịp thời xử lý sự cố, báo cáo UBND Thành phố. (5) Yêu cầu Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị kiểm tra chất lượng các xe vận chuyển rác, có biện pháp khắc phục không để