Tập trung tháo gỡ một số khó khăn trong công tác dân tộc năm 2019 (22:45 30/01/2019)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 794/VP-KT, đề nghị sở, ban, ngành liên quan thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố và giải quyết các đề nghị của Ban Dân tộc thành phố.

Công văn nêu rõ, sau khi xem xét đề xuất của Ban Dân tộc thành phố tại Văn bản số 05/BC-BDT ngày 11/1/2019 về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân tộc năm 2018 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2019. Trong văn bản này, Ban Dân tộc thành phố đề xuất về việc triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2020. Trong đó, đề nghị UBND thành phố chỉ đạo Sở Tài Nguyên và Môi trường khẩn trương chủ trì, phối hợp với Sở NN&PTNT, UBND huyện và các cơ quan liên quan căn cứ vào quỹ đất, điều kiện thực tế của từng huyện để quy định mức bình quân diện tích đất sản xuất cho mỗi hộ gia đình trên địa bàn huyện, làm cơ sở xác định số hộ thiếu đất sản xuất để triển khai thực hiện chính sách theo Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2018 của UBND thành phố về triển khai thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ để phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Về thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố, Ban Dân tộc thành phố đề xuất UBND thành phố tập trung đủ nguồn vốn đầu tư cho các dự án đã được phê duyệt theo kế hoạch. Về việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, Ban đề xuất UBND thành phố bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ cho các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số triển khai thực hiện theo đề xuất của các địa phương. Ban Dân tộc thành phố cũng đề xuất UBND thành phố chỉ đạo các quận nội thành tiếp tục hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng nhà văn hóa thôn vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn.

Về nội dung trên, UBND thành phố giao Sở Nội vụ khẩn trương báo cáo kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 4373/VP-KT ngày 16/5/2017, Văn bản số 3115/VP-KT ngày 7/4/2016, Văn bản số 11303/VP-KT ngày 15/11/2016 về kế hoạch phát triển nguồn nhân lực và việc làm cho người dân tộc thiểu số TP Hà Nội giai đoạn 2017-2020; kết quả thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 380/UBND-KT ngày 13/11/2018 về việc tham mưu ổn định tình hình tại Ban Dân tộc thành phố; thời gian hoàn thành trước ngày 15/2/2019.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 23/11/2019 của UBND thành phố.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và các sở, ngành liên quan tổng hợp, tham mưu nội dung liên quan đến bố trí nguồn vốn thực hiện Kế hoạch số 138/KH-UBND ngày 15/7/2016 của UBND thành phố; bố trí nguồn kinh phí hỗ trợ các huyện, xã vùng dân tộc thiểu số triển khai thực hiện việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; việc hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng Nhà văn hóa thôn vùng dân tộc thiểu số, báo cáo UBND thành phố theo quy định.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật