Nỗ lực giải quyết việc làm cho 154 nghìn lao động trong năm 2019 (12:50 29/01/2019)


HNP - Ngày 25/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 32/KH-UBND, triển khai giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo đó, thành phố đặt mục tiêu, giải quyết việc làm mới cho 154 nghìn lao động; giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động lao động qua đào tạo đạt 67,5%. Để thực hiện được các chỉ tiêu này, UBND thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, như: thúc đẩy tăng trưởng kinh tế tạo việc làm, trọng tâm là tiếp tục thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và phát triển ngành công nghiệp. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thúc đẩy phát triến nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với thị trường tiêu thụ một cách hiệu quả, bền vững. Triển khai thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, giải quyết triệt để các kiến nghị của doanh nghiệp, đặc biệt là thủ tục hành chính, dịch vụ công, lãi suất vốn vay, thủ tục hoàn thuế, giải phóng mặt bằng, đấu thầu... Tổ chức thực hiện tốt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Thực hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỗ và vừa giai đoạn 2016 - 2020; phát triển mạnh doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Tăng cường hợp tác, liên kết phát triển sản phẩm du lịch với các doanh nghiệp, các ngành, địa phương trong nước và các quốc gia có tiềm năng hợp tác phát triển du lịch. Xây dựng các tuyến, tour du lịch kết nối Hà Nội với các nước trong khu vực và thế giới; tuyến, tour du lịch Hà Nội với các địa phương trong nước và các tuyến, tour du lịch trong Hà Nội.

Đối với nhóm giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng đào tạo nghề nghiệp chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững. Ngoài ra, thành phố tập thực hiện có hiểu quả nhóm giải pháp phát triển thị trường lao động và giải quyết việc làm; nhóm giải pháp về tăng cường hoạt động xuất khẩu lao động; nhóm giải pháp về nâng cao hiệu quả hoạt động vay vốn giải quyết việc làm từ nguồn ngân sách thành phố ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội...


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật