Phê duyệt danh sách và kinh phí về nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP của Chính phủ (11:45 26/01/2019)


HNP - Ngày 24/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 488/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho cán bộ nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm giữ các chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ trong cơ quan của tổ chức chính trị - xã hội thuộc thành phố Hà Nội theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP, ngày 09/3/2015, của Chính phủ (đợt 1 năm 2019).

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt danh sách và kinh phí về nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015 của Chính phủ (đợt 1 năm 2019) đối với 12 cán bộ, cụ thể: Huyện Quốc Oai: 03 người; huyện Thanh Trì: 02 người; huyện Chương Mỹ: 01 người; huyện Mỹ Đức: 04 người; huyện Ứng Hòa: 01 người; huyện Mê Linh: 01 người.

Tổng kinh phí chi trả là 712,190 triệu đồng. Nguồn kinh phí thực hiện được trích từ kinh phí cải cách tiền lương năm 2019 của ngân sách cấp Thành phố.

UBND các huyện: Quốc Oai, Thanh Trì, Chương Mỹ, Mỹ Đức, Ứng Hòa, Mê Linh có trách nhiệm tiếp nhận kinh phí và thực hiện chi trả cho các cán bộ theo chế độ, chính sách đúng quy định; thực hiện thanh, quyết toán kinh phí đúng quy định của Nhà nước. Quyết định có hiệu lực từ ngày 24/01/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật