Phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu (07:03 25/01/2019)


HNP - Ngày 21/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 438/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển sản xuất lúa Japonica hàng hóa, chất lượng theo tiêu chuẩn xuất khẩu, thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Theo kế hoạch, việc phát triển diện tích lúa Japonica trên địa bàn Thành phố đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về giống cây trồng, quy hoạch được duyệt; Thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất lúa gạo bằng giống Japonica đảm bảo đúng cơ chế, chính sách pháp luật hiện hành, công khai dân chủ.

Hình thành, phát triển các vùng sản xuất lúa gạo bằng giống Japonica theo tiêu chuẩn hàng hoá chất lượng cao đáp ứng yêu cầu xuất khẩu và tiêu dùng của người dân Thủ đô, góp phần hoàn thành mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp Hà Nội theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đến năm 2020, có 20% diện tích lúa Thành phố được gieo cấy bằng giống Japonica, đến năm 2025: giống Japonica đạt trên 30% diện tích gieo cấy toàn Thành phố (khoảng 30.000ha).

Hình thành, phát triển 50-60 vùng sản xuất lúa Japonica hàng hoá chất lượng cao, tiêu chuẩn xuất khẩu, năng suất lúa vụ Xuân đạt từ 6,5 - 7 tấn/ha, vụ Mùa đạt từ 6,0 - 6,5 tấn/ha; sản lượng lúa đạt trên 180.000 tấn, gia tăng giá trị sản xuất lúa khoảng 15-17 triệu đồng/ha/năm so với lúa thường.

Thúc đẩy phát triển công nghệ sấy, sơ chế, chế biến, bảo quản gạo bằng giống Japonica nhằm nâng cao giá trị sản phẩm gạo Hà Nội.

Hình thành từ 03-05 chuỗi liên kết giá trị sản phẩm gạo Hà Nội nhằm mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm lúa, gạo Japonica chất lượng cao, góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp bền vững.

Tổng kinh phí thực hiện năm 2019-2020: 368,390 tỷ đồng. Trong đó: Ngân sách Thành phố hỗ trợ: 70,690 tỷ đồng, vốn đối ứng của nông dân, doanh nghiệp: 297,700 tỷ đồng; 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chủ trì phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan, hướng dẫn, tổ chức kiểm tra, đôn đốc, giám sát tình hình triển khai thực hiện kế hoạch, đặc biệt việc sử dụng kinh phí đảm bảo đúng đối tượng, đúng chế độ chính sách hiện hành, công khai dân chủ.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật