Thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XV (16:52 24/01/2019)


HNP - Ngày 23/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 458/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XV năm 2019 trong thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên và nhi đồng toàn quốc lần thứ XV năm 2019 trong thanh thiếu niên và nhi đồng thành phố Hà Nội do Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng Ban; Sở Giáo dục và Đào tạo, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Hà Nội, Sở Tài chính làm Phó trưởng ban.

Ban Tổ chức Cuộc thi có nhiệm vụ xây dựng kế hoạch, tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tập thể, cá nhân tham gia hưởng ứng Cuộc thi; Tổ chức xét chọn, tổng kết, trao giải cho các sản phẩm, mô hình của các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao và tích cực tham gia Cuộc thi; Xem xét, lựa chọn các sản phẩm, mô hình của các tập thể, cá nhân tham dự Cuộc thi do Trung ương tổ chức.

Giao Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội xây dựng kế hoạch, dự toán và sử dụng kinh phí hoạt động Ban Tổ chức Cuộc thi đúng quy định.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật