Điều động và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy (12:57 23/01/2019)


HNP - Ngày 21/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc điều động và bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, UBND Thành phố điều động và điều động và bổ nhiệm ông Trần Đình Cường, sinh ngày 25/10/1974, Phó Trưởng phòng Giám sát, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội đến nhận công tác tại Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy và giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Đáy.

Thời hạn bổ nhiệm đối với ông Trần Đình Cường là 05 năm. Ông Trần Đình Cường được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,64 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Tổng Giám đốc Công ty hạng I.

Quyết định này có hiệu từ ngày 21/01/2019. 


Ngân Bình


Các bài mới đăng