Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố (05:22 23/01/2019)


HNP - Trong nội dung Công văn số 307/UBND-NC, ban hành ngày 22/01, UBND TP yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành Thành phố; Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

Thực hiện Kế hoạch số 113-KH/TU ngày 11/01/2019 của Thành ủy về việc Kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội năm 2019, UBND Thành phố yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Thành phố căn cứ Kế hoạch của Thành ủy, theo chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình, yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị mình. Chú trọng kiểm tra, giám sát thường xuyên nhằm tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị đặt ra.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ trong Kế hoạch, chủ động phối hợp các Ban Đảng Thành ủy và các đơn vị liên quan, bám sát nhiệm vụ được phân công, tham mưu, đề xuất, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy triển khai thực hiện, đảm bảo thời gian, tiến độ đã đề ra.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật