Phê duyệt kế hoạch phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 (05:23 23/01/2019)


HNP - Ngày 21/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 439/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.

Phát triển sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và các giống bưởi đặc sản Hà Nội phải theo đúng quy hoạch được duyệt, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa, quy mô lớn, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu tiêu dùng của người dân Thủ đô, hướng tới xuất khẩu; Sử dụng giống sạch bệnh, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất, sơ chế biến, bảo bảo; hỗ trợ đúng đối tượng, chế độ chính sách hiện hành, tiết kiệm, hiệu quả, công khai, dân chủ.

Đến năm 2020 xây dựng từ 10 -15 vùng sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và các giống bưởi đặc sản Hà Nội theo chuỗi giá trị, quy mô 500ha; Đến năm 2025, xây dựng thêm 15-20 vùng sản xuất bưởi theo chuỗi giá trị và an toàn, quy mô 1.400ha, đưa tổng số vùng sản xuất bưởi đỏ Tân Lạc và các giống bưởi đặc sản Hà Nội trên địa bàn Thành phố 25-35 vùng, tổng diện tích 1.900ha.

Tổ chức tập huấn cho khoảng 13.500 lượt người sản xuất bưởi về kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch và bảo quản; Nâng cao năng lực quản lý, kỹ thuật cho cán bộ xã, huyện, Trung tâm Phát triển nông nghiệp Hà Nội; Rà soát, củng cố, thành lập mới các HTX chuyên cây ăn quả, câu lạc bộ, hội những người trồng, tiêu thụ bưởi trong từng xã để thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau.

Xây dựng 3-5 vùng, diện tích 300ha trồng giống bưởi Đỏ Tân Lạc, Hòa Bình tại các xã vùng đồi gò và ven các sông: Sông Đà, Hồng, Đáy, Đuống, Cà Lồ, sông Cầu; Trồng cải tạo, củng cố các vùng bưởi hiện có và trồng mới, tổng số 1.600ha các giống bưởi đặc sản Hà Nội (bưởi Diễn và một số giống bưởi đặc sản Hà Nội như bưởi Thồ, bưởi chua đầu tôm,...).

Xây dựng 5-7 mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao về trồng trọt để hỗ trợ xây dụng các vùng trồng mới các giống bưởi tại Hà Nội; Hỗ trợ xây dựng 01 cơ sở sản xuất giống cây bưởi, theo tiêu chuẩn chất lượng cao, sạch bệnh, theo chính sách được duyệt; Hỗ trợ khu sơ chế, bảo quản sản phẩm bưởi theo công nghệ tiên tiến; Hỗ trợ 02 khu sơ chế, bảo quản bưởi theo tiêu chuẩn quốc gia, tại 02 vùng trên địa bàn Hà Nội.   


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :