Đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND TP tuần thứ 3 năm 2019 (12:40 22/01/2019)


HNP - Trong nội dung Văn bản số 297/UBND-TKBT, ban hành ngày 21/01, UBND TP yêu cầu Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã; Các cơ quan báo chí của Thành phố đẩy mạnh tuyên truyền hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND TP tuần thứ 3 năm 2019.

Công văn nêu rõ, thực hiện Nghị định số 09/2017/NĐ-CP ngày 9/2/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 5/9/2018 của UBND Thành phố ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước thành phố Hà Nội. UBND Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí của Thành phố đẩy mạnh các tin, bài, phóng sự tuyên truyền Hoạt động chỉ đạo - điều hành của UBND Thành phố tuần thứ 3/2019 (từ ngày 14-18/01/2019).

Theo chuyên đề về lĩnh vực vệ sinh môi trường đô thị và nông thôn trên địa bàn Thành phố từ nay đến hết Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, tăng cường vai trò giám sát, phản biện xã hội đôi với công tác vệ sinh môi trường, tập kết, thu gom, vận chuyển rác thải tại các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn; tập trung nêu gương các đơn vị, địa phương thực hiện tốt đảm bảo môi trường cảnh quan xanh, sạch, đẹp; đồng thời, kịp thời phản ảnh đơn vị làm chưa tốt, còn để xảy ra tình trạng ứ đọng rác thải trên địa bàn gây mất mỹ quan đô thị.

Giao Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của UBND Thành phố về công tác vệ sinh môi trường. Kiểm soát tốt việc cơ giới hóa vệ sinh môi trường trên địa bàn; thường xuyên kiểm tra, rà soát, tiến hành đặt đúng, đủ thùng rác tại các vị trí; tăng cường thu gom, vận chuyển, dọn dẹp vệ sinh tại các chân rác, kết hợp tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân chấp hành các quy định về bảo vệ môi trường; đồng thời, phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí đưa tin tuyên truyền kết quả thực hiện tại đơn vị.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật