Phối hợp tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 (12:46 22/01/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch liên tịch số 252/KHLT/UBND-UBMTTQ về tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019, bàn việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Theo đó, hội nghị đại biểu nhân dân năm 2019 được tiến hành từ thôn, làng, tổ dân phố tới xã, phường, thị trấn, chủ đề bàn nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, tổ dân phố sẽ đánh giá kết quả tổ chức thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, tổ dân phố năm 2018; kết quả triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng ở cộng đồng, bàn phương hướng nhiệm vụ, giải pháp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở năm 2019. Tuyên truyền đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện Chương trình 04 của Thành ủy về “Phát triển văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2016 - 2020”, Quy tắc ứng xử trong cán bộ công chức, người lao động và Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn TP Hà Nội. Tuyên truyền thực hiện Quyết định số 06/2012/QĐ-UBND của UBND thành phố ngày 27/4/2012 về việc ban hành Quy chế công nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”; Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 27/4/2012 của UBND thành phố về việc ban hành Quy định thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Kế hoạch liên tịch số 148/KHLT/UBND-UBMTTQ của UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội ngày 1/8/2016 về tuyên truyền, vận động và giám sát bảo đảm an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 - 2020. Công bố danh sách đăng ký danh hiệu Gia đình văn hoá, mục tiêu biện pháp phấn đấu xây dựng khu dân cư văn hóa năm 2019.

Hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, phường, thị trấn gồm: Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị đại biểu nhân dân ở xã, phường, thị trấn năm 2018; kết quả triển khai, thực hiện Quy tắc ứng xử nơi công cộng tại địa phương; tổng hợp kết quả tổ chức hội nghị đại biểu nhân dân ở thôn, làng, tổ dân phố năm 2019. Thảo luận về chương trình hành động, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu và những biện pháp phù hợp tổ chức thực hiện năm 2019; tuyên truyền vận động nhân dân có những việc làm cụ thể, thiết thực tham gia xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở cơ sở; Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hưởng ứng thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua, các cuộc vận động do chính quyền, Mặt trận phát động.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật