Phê duyệt địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa (12:38 22/01/2019)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 364/QĐ-UBND, phê duyệt danh sách các địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trên địa bàn thành phố năm 2019.

Theo quyết định, phê duyệt danh sách 49 xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội thực hiện chuyển hóa trên địa bàn TP Hà Nội năm 2019. UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Chỉ đạo 138 các quận, huyện, thị xã có trách nhiệm đưa nội dung chuyên đề công tác “Giải quyết, chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trở thành địa bàn ít phức tạp hoặc giảm đến mức thấp nhất tính chất phức tạp của địa bàn” vào nghị quyết của Đảng bộ, chương trình công tác năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và coi kết quả thực hiện chuyển hóa địa bàn là một trong những tiêu chí phân loại bình xét thi đua năm của các cơ quan, đơn vị cơ sở.

Thành lập Tổ công tác do Công an cấp huyện chủ trì, trực tiếp đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các mặt công tác ở các xã, phường, thị trấn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; tổng hợp, đánh giá kết quả quá trình chuyển hóa tại địa bàn.

Chỉ đạo các địa bàn được chọn thực hiện chuyển hóa xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm rõ ràng, huy động đồng bộ các lực lượng, phương tiện, biện pháp, phát huy hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào của các tổ chức đoàn thể để tổ chức, triển khai thực hiện tạo chuyển biến tích cực, rõ nét những tồn tại phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo, cụ thể. Đối với những quận, huyện, thị xã không đăng ký địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội để chuyển hóa phải đảm bảo giữ vững tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nếu để xảy ra phức tạp, không kịp thời rà soát, nắm tình hình sẽ chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo 138 Thành phố.

Công an thành phố theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả thực hiện chuyển hóa tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. Kịp thời đề xuất hình thức xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị để tồn tại các vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân mà không có biện pháp giải quyết; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện hiệu quả công tác chuyển hóa địa bàn.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật