Thành lập Tổ công tác thẩm định, chấm điểm, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (21:57 17/01/2019)


HNP - Ngày 16/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 363/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác thẩm định, chấm điểm, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của UBND thành phố.

Theo quyết định, ông Hà Minh Hải, Giám đốc Sở Tài chính là Tổ trưởng Tổ công tác thẩm định, chấm điểm, đánh giá kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên của UBND thành phố. Ông Kiều Xuân Nghị, Phó Giám đốc Sở Tài chính là Tổ phó. Ngoài ra, còn có đại diện một số sở, ngành thành phố là thành viên.

Tổ công tác có nhiệm vụ: Tổ chức thẩm định báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm của các đơn vị. Báo cáo kết quả đánh giá thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi thường xuyên hàng năm của UBND thành phố. Tổ trưởng Tổ công tác có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Các thành viên Tổ công tác làm việc theo hình thức kiêm nhiệm; thực hiện các nhiệm vụ do đồng chí Tổ trưởng phân công.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật