Đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 (21:58 17/01/2019)


HNP - Ngày 16/01, UBND TP Hà Nội ban hành Kế hoạch số 24/KH-UBND, triển khai tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2018 của thành phố.

Theo kế hoạch, Văn phòng UBND thành phố và các sở: Nội vụ, Tư pháp, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Khoa học và Công nghệ, Thông tin và Truyền thông thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc các lĩnh vực do cơ quan phụ trách. Về phối hợp điều tra xã hội học, UBND thành phố đề nghị Văn phòng HĐND thành phố phối hợp với Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 50 đại biểu là HĐND thành phố.

Các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh, Quốc Oai cùng Sở Nội vụ giúp Bộ Nội vụ tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học đối với 3 lãnh đạo các sở, cơ quan ngang sở, 3 lãnh đạo UBND cấp huyện (1 Chủ tịch và 2 Phó Chủ tịch) và 3 trưởng các phòng chuyên môn trực thuộc sở, cơ quan ngang sở. Còn Bưu điện TP Hà Nội phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, cơ quan ngang sở, UBND quận, huyện, thị xã: Đống Đa, Hà Đông, Phú Xuyên, Ứng Hòa, Mê Linh và Quốc Oai tổ chức lấy phiếu điều tra xã hội học theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

UBND thành phố giao Văn phòng UBND Thành phố và các sở được giao nhiệm vụ giúp UBND thành phố tự đánh giá, chấm điểm. Tổ chức triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm theo các mẫu biểu; thu thập và cung cấp đầy đủ các tài liệu kiểm chứng, các số liệu dẫn chứng, minh họa việc tự đánh giá, chấm điểm đối với các tiêu chí, tiêu chí thành phần thuộc ngành, lĩnh vực cơ quan phụ trách.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật