Bổ nhiệm một số chức danh thuộc Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ (19:56 16/01/2019)


HNP - Ngày 14/01, UBND thành phố Hà Nội ban hành các Quyết định số 287/QĐ-UBND, 288/QĐ-UBND, 331/QĐ-UBND, 332/QĐ-UBND về việc bổ nhiệm cán bộ.

Theo đó, UBND Thành phố bổ nhiệm ông Vũ Mạnh Hùng, sinh ngày 23/5/1975, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ. Thời hạn bổ nhiệm là 05 năm. Ông Vũ Mạnh Hùng được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 6,64 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Tổng Giám đốc Công ty hạng I.

Tách chức danh Chủ tịch không kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ đối với ông Nguyễn Quốc Hội; để ông Nguyễn Quốc Hội, sinh ngày 08/5/1960 tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Bổ nhiệm ông Tạ Phú Hải, sinh ngày 26/8/1963, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ giữ chức vụ Kiểm soát viên chuyên trách Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ. Thời hạn bổ nhiệm là 03 năm. Ông Tạ Phú Hải được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 5,98 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Kiểm soát viên chuyên trách Công ty hạng I.

Bổ nhiệm bà Lê Thị Hiền Hường, sinh ngày 15/3/1967, Phó trưởng phòng, Phụ trách phòng Tài vụ, Phụ trách Kế toán Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển Thủy lợi Sông Nhuệ đến thời điểm đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Bà Lê Thị Hiền Hường được hưởng lương bậc 1/2, hệ số mức lương 5,65 - Bảng Hệ số mức lương của Người quản lý công ty chuyên trách - Kế toán trưởng Công ty hạng I.

Các Quyết định trên có hiệu lực kể từ ngày 14/01/2019.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật