Cụ thể hóa, giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi (05:52 15/01/2019)


HNP - Ngày 10/01, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND về việc ban hành giá sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa: Khu vực các xã miền núi tưới, tiêu bằng động lực là 1.811.000 đồng/ha/vụ; tưới, tiêu bằng trọng lực 1.267.000 đồng/ha/vụ; tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.539.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực đồng bằng tưới tiêu bằng động lực 1.646.000 đồng/ha/vụ; tưới, tiêu bằng trọng lực 1.152.000 đồng/ha/vụ; tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.399.000 đồng/ha/vụ.

Khu vực các xã vùng trung du, bán sơn địa tưới, tiêu bằng động lực 1.433.000 đồng/ha/vụ; tưới, tiêu bằng trọng lực 1.003.000 đồng/ha/vụ; tưới bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ 1.218.000 đồng/ha/vụ.

Trường hợp tưới, tiêu chủ động một phần, mức giá bằng 60% mức giá nêu trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực, mức giá bằng 40% mức giá trên. Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêu bằng trọng lực, mức giá bằng 50% mức giá trên. Trường hợp phải tách riêng mức giá cho tưới, tiêu trên cùng một diện tích (kể cả diện tích  do các công ty thủy lợi tỉnh ngoài phục vụ), mức giá dịch vụ công ích thủy lợi cho tưới bằng 70% cho tiêu bằng 30% mức giá bằng quy định nêu trên. Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2 trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt, mức giá được tính  tăng thêm 20% so với mức giá nêu trên. Đối với trường hợp diện tích canh tác một vụ lúa, một vụ cá thu bằng mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa tương ứng.

Mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất không sử dụng vào mục đích trồng lúa: Đối với diện tích trồng mạ, rau, màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông, mức giá dịch vụ công ích thủy lợi được tính bằng 40% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa. Trường hợp cấp nước tưới cho cây công nghiệp dài ngày, hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, mức giá bằng 1.020 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực. Nếu không tính được theo mét khối thì thu theo diện tích (héc ta), mức giá bằng 80% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi đối với đất trồng lúa cho 1 năm.

Trường hợp cấp nước để nuôi trồng thủy sản, mức giá bằng 840 đồng/m3 cho cấp nước bằng động lực; bằng 600 đồng/m3 cho cấp nước bằng trọng lực; nếu không thu được theo mét khối thì thu theo diện tích (héc ta), mức giá bằng 2.500.000 đồng/ha/năm. Đối với trường hợp chỉ cấp nước tạo nguồn hoặc nuôi trồng thủy sản vụ/năm thì mức giá bằng 50% mức giá dịch vụ công ích thủy lợi trên.

Trong quyết định này quy định, tiêu, thoát nước khu vực nông thôn và đô thị trừ vùng nội thị mức giá bằng 5% mức giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi của tưới đối với đất trồng lúa/vụ.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/1/2019 và thay thế Quyết định số 55/2016/QĐ-UBND, ngày 31/12/2016 của UBND TP Hà Nội về việc ban hành giá dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn TP Hà Nội.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật