Xem xét giao doanh nghiệp quản lý 4 dự án cấp sạch nông thôn (16:45 10/08/2018)


HNP - Ngày 8/8, Văn phòng UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 6105/VP-ĐT đề nghị sở, ngành liên quan xem xét đề xuất giao các công trình cấp nước tập trung đã hoàn thành thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng.

Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được văn bản của Sở NN&PTNT đề xuất giao các công trình cấp nước tập trung đã hoàn thành thuộc Chương trình Nước sạch và Vệ sinh nông thôn dựa trên kết quả tại 8 tỉnh Đồng bằng sông Hồng trên địa bàn thành phố. Trong đó, cho biết, 6 dự án công trình trạm cấp nước đã đầu tư hoàn thành, để đảm bảo hiệu quả đầu tư của dự án, sớm có đơn vị quản lý tiếp nhận, nhận nợ và quản lý vận hành, khai thác trả nợ phần vốn vay của thành phố (30% tổng mức đầu tư), cần thực hiện sớm việc giao doanh nghiệp tiếp nhận, quản lý công trình.

Nội dung trên Sở NN&PTNT đề xuất, cụ thể về định hướng giao doanh nghiệp: Việc giao doanh nghiệp phải đảm bảo doanh nghiệp là đơn vị có tư cách pháp nhân, đủ năng lực quản lý vận hành công trình theo quy định. Việc giao công trình thực hiện theo nhóm công trình (1 doanh nghiệp tiếp nhận và quản lý vận hành nhóm trạm cấp nước) để tập trung đầu mối thuận lợi trong quản lý, vận hành và khai thác công trình cấp nước sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới sau đầu tư, đảm bảo phát huy hiệu quả đầu tư của các dự án, tập trung đầu mối nhận nợ và trả nợ phần vốn vay của thành phố trong chương trình, tạo thuận lợi trong công tác quản lý của cơ quan nhà nước...

Sở NN&PTNT đã nhận được đề nghị của Công ty TNHH Xây dựng Mỹ Đà về việc xin quản lý, vận hành, khai thác 4 nhà máy nước sạch sử dụng vốn Ngân hàng Thế giới tại các huyện Thanh Oai, Mỹ Đức, Thường Tín, Chương Mỹ. Đối với trạm cấp nước sạch liên xã Trung Hòa, Trường Yên, huyện Chương Mỹ, khi được tiếp nhận đề nghị chấp thuận cho công ty nghiên cứu phương án mở rộng mạng cấp nước cho người dân các xã lân cận là các xã khó khăn về nguồn nước và chưa có đơn vị đăng ký đấu nối mạng cấp nước.

Trên cơ sở công tác đầu tư và tạm quản lý các trạm cấp nước và kiến nghị đề xuất của doanh nghiệp, Sở NN&PTNT đề xuất UBND thành phố xem xét chấp thuận đề xuất của Công ty TNHH xây dựng Mỹ Đà và giao Sở Xây dựng xây dựng phương án giao doanh nghiệp tiếp nhận và quản lý vận hành công trình theo quy định.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và đơn vị liên quan xem xét đề nghị của Sở NN&PTNT báo cáo UBND thành phố theo quy định.


H. Hải


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật