Sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC (20:17 12/07/2018)


HNP - Ngày 11/7, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số điều của Quy chế cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND Thành phố.

Theo quyết định, sửa đổi một số điều của Quy chế xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của UBND thành phố Hà Nội như sau:

Điểm b Khoản 1 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Có hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ còn thời hạn sử dụng kể từ ngày nộp hồ sơ xét cho phép sử dụng thẻ ABTC”.

Điểm b Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: “Hộ chiếu của doanh nhân chứng minh việc đi lại thường xuyên, ngắn hạn để thực hiện các hoạt động hợp tác kinh doanh, thương mại, đầu tư, dịch vụ với các nước hoặc vùng lãnh thổ thành viên tham gia chương trình thẻ đi lại của doanh nhân APEC trong 02 năm gần nhất”.

Khoản 1 Điều 6 được sửa đổi như sau: “Trường hợp đơn vị không báo cáo hoặc báo cáo không trung thực (không đúng đối tượng sử dụng thẻ, sử dụng thẻ không đúng mục đích) hoặc bị phát hiện giả mạo hồ sơ, thì Chủ tịch UBND Thành phố sẽ có văn bản đề nghị Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an xem xét xử lý theo quy định của pháp luật”.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật