Điều chỉnh cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội (05:55 12/07/2018)


HNP - Ngày 10/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3506/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cử Người đại diện  quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố điều chỉnh cử Người đại diện quản lý phần vốn nhà nước (5.787.200 cổ phần, tương ứng 57.872.000.000 đồng, chiếm 37,34% vốn điều lệ) tại Điều 1 Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội về việc cử Người đại diện  quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, cụ thể như sau:

Bà Đặng Thị Tuyết Minh, sinh ngày 18/5/1963, Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sách Hà Nội thôi tham gia đại diện quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội để nghỉ chế độ Bảo hiểm xã hội hưu trí, từ ngày 01/6/2018.

Cử bà Nguyễn Thị Mai, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phụ trách chung Tổ quản lý vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Sách Hà Nội, đại diện quản lý 3.462.200 cổ phần nhà nước, tương ứng 34.622.000.000 đồng, chiếm 22.34% vốn điều lệ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/7/2018, các nội dung khác của Quyết định số 430/QĐ-UBND ngày 27/01/2016 của UBND thành phố Hà Nội vẫn còn hiệu lực.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật