Phê duyệt quỹ tiền lương và kế hoạch thực hiện năm 2018 của người quản lý Tổng công ty Du lịch Hà Nội (05:54 12/07/2018)


HNP - Ngày 11/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Văn bản số 3154/UBND-KGVX về việc Phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và kế hoạch thực hiện năm 2018 của người quản lý Tổng công ty Du lịch Hà Nội.

Theo đó, UBND Thành phố chấp thuận nội dung báo cáo và đề nghị của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn 1916/SLĐTBXH-LĐTLBHXH ngày 22/6/2018; phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2018 của người quản lý Tổng công ty Du lịch Hà Nội như sau:

Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của người quản lý năm 2017: Tổng số người quản lý: 10 người; Tổng quỹ tiền lương: 2.764.366.303 đồng.

Quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch của người quản lý năm 2018: Tổng số người quản lý: 09 người; Tổng quỹ tiền lương: 3.443.400.000 đồng.

Tổng công ty Du lịch Hà Nội thực hiện việc chi trả, quyết toán quỹ tiền lương, thù lao của người quản lý đúng quy định pháp luật. Sở Lao động Thương binh và Xã hội có trách nhiệm giám sát, kiểm tra Tổng công ty Du lịch Hà Nội và báo cáo UBND Thành phố tình hình thực hiện chính sách lao động, tiền lương của Tổng công ty Du lịch Hà Nội theo quy định hiện hành.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật