Phê duyệt dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội" (13:35 10/07/2018)


HNP - Ngày 6/7, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 3477/QĐ-UBND, phê duyệt nội dung văn kiện dự án "Hỗ trợ nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội" do Tổ chức Glocal Ventures, Inc/Mỹ tài trợ cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội.

Được thực hiện trong 05 năm, dự án nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống cho trẻ em đang sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội với các hoạt động:

Hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ từ 0-5 tuổi; Hỗ trợ giáo dục cho nhóm trẻ từ 1-5 tuổi; Hỗ trợ giáo dục cho nhóm trẻ từ 6-11 tuổi; Câu lạc bộ kỹ năng sống cho trẻ trong độ tuổi từ 12-18 tuổi; Tổ chức trại Hè, các hoạt động thăm quan, dã ngoại cho trẻ của Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội.

Tổng giá trị dự án: 1 tỷ đồng, do Tổ chức Glocal Ventures, Inc/Mỹ tài trợ.

Sở Lao động Thương binh và Xã hội chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố Hà Nội về nội dung xin tiếp nhận dự án. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn và giám sát việc tiếp nhận dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không bao gồm vấn đề con nuôi, không bao gồm tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài, không mang tính thương mại, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.

Trung tâm Bảo trợ Xã hội III Hà Nội thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, không bao gồm vấn đề con nuôi, không bao gồm tiếp nhận tình nguyện viên nước ngoài, không mang tính thương mại, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan.


Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án tiếp nhận dự án đúng quy định pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; Sở Tài chính có trách nhiệm hướng dẫn chủ dự án xác nhận viện trợ và các thủ tục tài chính liên quan đến việc tiếp nhận viện trợ phi Chính phủ nước ngoài đúng quy định pháp luật và Thành phố.

Các Sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm hướng dẫn, phối hợp và cộng tác chặt chẽ với chủ dự án để triển khai tiếp nhận dự án hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật và Thành phố.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật