Thống nhất đề xuất kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” (13:33 10/07/2018)


HNP - Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa ban hành Công văn số 5163/VP-KT, đề nghị sở, ngành liên quan triển khai thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025”.

Công văn nêu rõ, thực hiện Quyết định số 712/QĐ-TTg, ngày 12/6/2018, của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia “Không còn nạn đói” ở Việt Nam đến năm 2025”, trong đó, giao UBND cấp tỉnh căn cứ vào chương trình hành động của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo xây dựng, phê duyệt kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình trên địa bàn; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, các tổ chức chính trị có liên quan giúp UBND cấp tỉnh triển khai chương trình này; bố trí nguồn ngân sách địa phương và lồng ghép kinh phí từ các chương trình, dự án để thực hiện các nhiệm vụ triển khai chương trình thuộc trách nhiệm của địa phương theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn; tổng hợp báo cáo định kỳ, đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao; tổ chức đánh giá sơ kết mô hình điểm và nhân rộng.

Trong quyết định của Thủ tướng Chính phủ cũng nêu rõ, về tiến độ thực hiện: Xây dựng khung pháp lý cho hoạt động của chương trình trong năm 2018; xây dựng mô hình điểm và sơ kết đánh giá tài liệu hóa mô hình tại 3 vùng: Tây Bắc, Duyên hải Nam Trung bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trong năm 2018; mở rộng mô hình thí điểm tại các địa phương tham gia thực hiện chương trình từ năm 2019; đánh giá, tổng kết việc thí điểm chương trình để nhân rộng ra các địa phương tham gia chương trình từ năm 2020; tổng kết Chương trình trong năm 2025.

Về việc trên, UBND thành phố giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ quyết định của Thủ tướng Chính phủ và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Lao động, Thương binh và Xã hội, Thông tin và Truyền thông, Công Thương và đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, thống nhất đề xuất kế hoạch trình UBND thành phố xem xét, phê duyệt đúng quy định...


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật