Mở lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương (13:26 14/06/2018)


HNP - Ngày 13/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2881/QĐ-UBND, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thành phố Hà Nội năm 2018.


Theo quyết định, tổ chức các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc thành phố Hà Nội năm 2018 theo Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020, gồm 90 học viên/lớp; Thời gian học: 22 ngày/lớp (bao gồm cả thời gian đi học tập nghiên cứu, khảo sát thực tế). Học tập trung liên tục (trừ thứ Bẩy, Chủ nhật) tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội (Số 9 Văn Phú, Hà Đông).

Kinh phí tổ chức các lớp được trích từ nguồn kinh phí điều hành tập trung để thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giao Sở Nội vụ thành phố Hà Nội năm 2018.

Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp đảm bảo chất lượng, hiệu quả; Công an Thành phố chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ lớp học và tham gia công tác quản lý học viên; phối hợp với Sở Nội vụ thanh quyết toán kinh phí trang bị cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật