Quy chế học tập và quản lý học viên các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý (13:30 14/06/2018)


HNP - Ngày 13/6, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2882/QĐ-UBND về quy chế học tập và quản lý học viên các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý đối với lãnh đạo cấp phòng và tương đương thuộc các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện thị xã Thành phố Hà Nội.


Quy chế này quy định về cách thức quản lý và học tập đối với học viên các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo quản lý cho Trưởng, Phó trưởng phòng và tưong đương của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.

Mục đích nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng; Thông qua lớp học giúp học viên có mối quan hệ gắn kết, trao đổi nhằm thực hiện tốt, tạo sự nhận thức chung, thống nhất trong thực hiện nhiệm vụ.

Tuân thủ các quy định, quy chế của Nhà nước, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo về học tập và quản lý học viên; Kết hợp các biện pháp quản lý và quy chế học tập nhằm nâng cao chất lượng dạy và học theo mục tiêu đào tạo.

Đối tượng áp dụng: Trưởng, Phó trưởng phòng và tương đương của các Sở, cơ quan tương đương Sở, UBND các quận huyện thị xã thuộc thành phố Hà Nội là học viên tham dự khóa bồi dưỡng.

Học viên có quyền lợi được thông tin về kế hoạch học tập, chương trình, nội dung và những quy định có liên quan đến việc học tập và sinh hoạt chung. Thời gian tham gia học tập được hưởng nguyên lương và các chế độ khác theo quy định.

Học viên có nghĩa vụ chấp hành nghiêm túc Quy chế học tập và quản lý học viên về tổ chức đào tạo và quản lý lớp học; tự giác, tích cực trong học tập theo mục tiêu và chương trình đào tạo. Tham gia đầy đủ, tích cực các phong trào chung của lớp, đảm bảo chất lượng trong nghiên cứu thực tế phục vụ học tập.

Trường hợp học viên nghỉ học phải báo cáo giáo viên chủ nhiệm, cán bộ phụ trách lớp. Thời gian nghỉ học quy định đối với từng trường hợp cụ thể, nhưng phải đảm bảo việc học tập theo Quy chế.

Tổ chức tiếp nhận học viên (theo Quyết định phê duyệt danh sách của UBND Thành phố); Phân công giáo viên chủ nhiệm lớp và cán bộ phụ trách lớp; Theo dõi, đánh giá ý thức học tập, chấp hành các nội quy, quy chế học tập và quản lý học viên; tổ chức khen thưởng, xử lý kỷ luật học viên; Thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn theo đúng quy định, tạo điều kiện cho học viên tham gia các hoạt động phong trào trong Trung tâm; phát huy vai trò chủ động, kinh nghiệm sáng tạo của học viên...


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật