Ước tổng doanh thu năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội gần 138,7 tỷ đồng (13:24 14/06/2018)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2842/QĐ-UBND, giao chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động năm 2018 của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội.

Theo quyết định, chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội năm 2018: Tổng doanh thu gần 138,7 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế gần 20,24 tỷ đồng; tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu 3,31%; chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, pháp luật về thuế và các khoản thu nộp ngân sách khác, quy định về chế độ báo cáo tài chính và chế độ công bố thông tin doanh nghiệp nhà nước để thực hiện giám sát tài chính; tình hình thực hiện sản phẩm, dịch vụ công ích, hoàn thành 100% kế hoạch đặt hàng của thành phố.

UBND thành phố giao Công ty TNHH một thành viên Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội: Tổ chức thực hiện sản xuất kinh doanh đảm bảo có hiệu quả. Căn cứ hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp quy định, gửi báo cáo UBND thành phố trước ngày 30/4/2019. Tổ chức thực hiện giám sát tài chính trong nội bộ doanh nghiệp theo quy định pháp luật.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, UBND thành phố giao Sở Tài chính là cơ quan đầu mối tham mưu có trách nhiệm: Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kết quả hoạt động của người quản lý doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện giám sát tài chính doanh nghiệp theo quy định pháp luật.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật