Kiện toàn Hội đồng Giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" (10:31 13/06/2018)


HNP - Ngày 11/6, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 2843/QĐ-BTC về việc kiện toàn Hội đồng Giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, "Người tốt, việc tốt" thành phố Hà Nội năm 2018.

Theo Quyết định, kiện toàn bổ sung ông Nguyễn Công Bằng, Trưởng Ban Thi đua - Khen thưởng Thành phố tham gia Hội đồng Giám khảo Cuộc thi và giữ vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng Giám khảo thay thế ông Phùng Minh Sơn đã nghỉ hưu.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; Chủ tịch Hội đồng Giám khảo Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến, “Người tốt, việc tốt” thành phố Hà Nội năm 2018; Thủ trưởng các đơn vị liên quan và ông Nguyễn Công Bằng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.


Hoàng Nam


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật