Khẩn trương tổng hợp, xử lý kết quả giám sát hoạt động của hợp tác xã nông nghiệp ở Quốc Oai (11:31 12/06/2018)


HNP - Trong nội dung Công văn số 4272/VP-KT, vừa ban hành, Văn phòng UBND TP Hà Nội yêu cầu sở, ngành liên quan tổng hợp, xử lý kết quả giám sát của Ban Kinh tế Xã hội, HĐND huyện Quốc Oai về tình hình hoạt động của các HTX nông nghiệp.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được báo cáo của Ban Kinh tế Xã hội, HĐND huyện Quốc Oai báo cáo kết quả giám sát về tình hình hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn huyện Quốc Oai từ sau khi chuyển đổi theo Luật Hợp tác xã năm 2012 đến ngày 31/3/2018. Trong đó có kiến nghị thành phố có kế hoạch tổ chức giám sát việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế HTX, mà trực tiếp là hoạt động của loại hình HTX nông nghiệp để đánh giá những ưu điểm và những hạn chế, khó khăn. Từ đó có đề xuất với UBND thành phố có chính sách hỗ trợ kinh tế HTX nông nghiệp một cách đồng bộ, hiệu quả hơn. Đồng thời, có chính sách thu hút cán bộ trẻ, các doanh nghiệp, nhà kinh doanh đầu tư, hoạt động lĩnh vực này.

Ban Kinh tế Xã hội, HĐND huyện Quốc Oai cũng đề nghị UBND huyện Quốc Oai: Quan tâm công tác lãnh đạo đối với loại hình kinh tế tập thể và vai trò của các HTX nông nghiệp hiện nay, trong liên kết tổ chức sản xuất, kinh doanh; tạo ra vùng sản xuất có số lượng, chất lượng đảm bảo phát triển kinh tế trong nền kinh tế thị trường như hiện nay. Chỉ đạo các cơ quan chức năng hướng dẫn, hỗ trợ các HTX nông nghiệp thực hiện tốt vai trò chủ đạo trong việc tổ chức sản xuất, kinh doanh, liên kết sản xuất gắn với chế biến và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tiếp cận các chính sách ưu đãi của nhà nước, của thành phố và của huyện trong đầu tư, phát triển, nhất là tạo điều kiện và giải quyết việc vay vốn. Hằng năm, huyện tổ chức hội thảo và đối thoại nhằm giúp các HTX nông nghiệp phát huy những mặt mạnh, tháo gỡ những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong hoạt động để từng bước đưa các HTX sau khi chuyển đổi theo Luật HTX năm 2012 đi vào hoạt động có hiệu quả thiết thực.

Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai cũng cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn để các HTX nông nghiệp tiếp cận nhanh nhất các chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước, của thành phố, của huyện; tham mưu với UBND huyện để có chính sách khuyến khích trong hoạt động của HTX nông nghiệp, quan tâm đến việc phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản; áp dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong HTX. Triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản của nhà nước, của thành phố, của huyện đối với hoạt động của các HTX nông nghiệp. Có kế hoạch tổ chức đào tạo, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ quản lý cho cán bộ HTX nông nghiệp trên địa bàn huyện...

Về việc trên, UBND thành phố giao các sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Liên minh Hợp tác xã thành phố tổng hợp, xử lý theo quy định.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật