Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ (13:01 12/06/2018)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2805/QĐ-UBND, phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án xử lý cấp bách chống sạt lở bờ hữu sông Nhuệ đoạn K20+800 đến K20+925 xã Hữu Hòa, bờ tả sông Nhuệ các đoạn K20+500 đến K20+650 và K22+200 đến K22+375, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.


Theo quyết định, gia cố bảo vệ bờ bằng kè hộ chân, lát mái đá hộc với chiều dài xử lý khoảng 476,5m gồm 3 đoạn, trong đó bờ tả sông Nhuệ thuộc xã Tả Thanh Oai có 2 đoạn. Đoạn 1, từ K20+500 đến K20+650 dài 149,3m. Đoạn 2 từ K22+200 đến K22+375 dài 174m. Bờ hữu sông Nhuệ thuộc xã Hữu Hòa có 1 đoạn, từ K20+800 đến K20+925 dài 153,2m. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 30,23 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Thời gian thực hiện dự án năm 2017-2018.

UBND huyện Thanh Trì tổ chức triển khai xử lý cấp bách công trình đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp và chỉ đạo của UBND thành phố trong toàn bộ quá trình tổ chức quản lý, thực hiện dự án và quản lý sử dụng vốn đầu tư, thanh quyết toán dự án; thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư; Kiểm tra, rà soát lại phương án và kinh phí xử lý cấp bách đã duyệt làm cơ sở để nghiên cứu, tính toán, lựa chọn lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế cơ sở - tổng mức đầu tư, thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, dự toán đảm bảo an toàn, bền vững công trình, tối ưu về kinh tế, kỹ thuật; đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư. Tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát cộng đồng và quy chế dân chủ cơ sở theo quy định, công bố công khai các thông tin của dự án để nhân dân vùng dự biết và tham gia giám sát.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND thành phố về việc đánh giá mức độ, nguyên nhân sự cố, đề xuất xây dựng công trình khẩn cấp, có tính chất bách; tiếp tục xác định, đề xuất hạng mục phải xử lý cấp bách và hạng mục không phải xử lý cấp bách trong giai đoạn thỏa thuận phương án kỹ thuật và các giai đoạn tiếp theo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật