Phê duyệt Đề án Thí điểm chương trình đào tạo song bằng THCS Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE, CAIE tại một số trường THCS (11:32 12/06/2018)


HNP - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2830/QĐ-UBND, phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE, CAIE tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội”.

Theo đó, UBND Thành phố phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng trung học cơ sở Việt Nam và Chứng chỉ IGCSE, CAIE tại một số trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hà Nội” theo Tờ trình số 664/TTr-SGDĐT ngày 05/3/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định Đề án thí điểm đào tạo song bằng của các trường trung học cơ sở trên cơ sở Đề án chung của Sở Giáo dục và Đào tạo; chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện liên quan hướng dẫn các trường trung học cơ sở tham gia Đề án trong việc triển khai, thực hiện Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng và cơ chế tài chính đúng quy định pháp luật và Thành phố; định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố và UBND Thành phố kết quả thực hiện.

Cùng ngày, UBND Thành phố ban hành Quyết định số 2831/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án “Thí điểm chương trình đào tạo song bằng tú tài trung học phổ thông quốc gia Việt Nam và tú tài Anh quốc (Chứng chỉ A Level) tại Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam”. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Tài chính, các sở, ngành liên quan hướng dẫn Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam triển khai, thực hiện Đề án thí điểm và cơ chế tài chính đúng quy định pháp luật và Thành phố; định kỳ báo cáo Thường trực Thành ủy, Thường trực HĐND Thành phố và UBND Thành phố kết quả thực hiện.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật