Công bố TTHC đã ban hành đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia (17:11 14/05/2018)


HNP - Ngày 11/5, Văn phòng UBND TP ban hành Văn bản số 3382/VP-KSTTHC về thống kê Quyết định công bố thủ tục hành chính.

Công văn nêu rõ, thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP, Văn phòng UBND TP đề nghị các cơ quan công khai các Quyết định công bố TTHC từ 01/01/2018 đến ngày 10/5/2018 như sau:

Quyết định số 528/QĐ-UBND, ngày 29/01/2018, về việc công bố TTHC mới; TTHC được thay thế, bãi bỏ; danh mục TTHC mới lĩnh vực thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 782/QĐ-UBND, ngày 13/02/2018, về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1258/QĐ-UBND, ngày 13/3/2018, về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Quyết định số 1405/QĐ-UBND, ngày 21/3/2018, về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương, UBND cấp huyện, UBND cấp xã thuộc thành phố Hà Nội.

Quyết định số 2146/QĐ-UBND, ngày 07/5/2018, về việc công bố Danh mục TTHC, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực công thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Hà Nội.

Nội dung các Quyết định công bố TTHC đã ban hành được đăng tải trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC, đề nghị các đơn vị khai thác, công khai.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật