Thí điểm liên thông giải quyết TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc TP và Tổng Công ty điện lực Hà Nội (14:23 14/05/2018)


HNP - Ngày 11/5, UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định số 2280/QĐ-UBND về thí điểm liên thông giải quyết một số TTHC giữa cơ quan nhà nước thuộc Thành phố và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo đó, quy trình quy định trình tự, trách nhiệm và cơ chế phối hợp liên thông giải quyết một số TTHC giữa cơ quan quản lý nhà nước thuộc Thành phố và Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội trong lĩnh vực đầu tư xây dựng công trình điện trung áp trên địa bàn TP Hà Nội bao gồm:

Thủ tục cung cấp thông tin, điều chỉnh bổ sung công trình điện vào quy hoạch phát triển điện lực; Thủ tục cung cấp thông tin, thỏa thuận vị trí cột trạm điện và hành lang lưới điện; Thủ tục chấp thuận xây dựng cùng thời điểm với cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ; Thủ tục cấp phép xây dựng công trình điện; Thủ tục thỏa thuận đấu nối.

Quy trình này áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước thuộc thành phố Hà Nội; Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội; tổ chức, cá nhân tự nguyện thực hiện theo Quy trình này và các tổ chức cá nhân khác có liên quan.

Quy trình thực hiện liên thông giải quyết TTHC là quy trình tự nguyện; tổ chức, cá nhân có quyền lựa chọn thực hiện hoặc không thực hiện; Việc thực hiện liên thông giải quyết TTHC phải bảo đảm nhanh chóng, thuận tiện, công khai, minh bạch và tuân thủ đúng quy định pháp luật; Thực hiện liên thông giải quyết TTHC nhằm mục đích rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện TTHC cho tổ chức, cá nhân và cho cơ quan giải quyết TTHC; đồng thời tăng cường trách nhiệm phối hợp, hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước, chất lượng trong cung cấp dịch vụ công.

Sở Công Thương thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả cho Chủ đầu tư hồ sơ về: Văn bản cung cấp thông tin, điều chỉnh bổ sung Quy hoạch phát triển điện lực; văn bản thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện; giấy phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ (gọi tắt là cấp giấy phép thi công đào hè đường); giấy phép xây dựng; văn bản thỏa thuận đấu nối.

Các Sở, ngành, UBND cấp huyện liên quan, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội theo lĩnh vực quản lý, phân cấp quản lý có trách nhiệm giải quyết hồ sơ theo quy định.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật