Điều chỉnh vốn đầu tư và thời gian xây dựng công trình hệ thống tiêu Hiệp Thuận (14:20 14/05/2018)


HNP - UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2180/QĐ-UBND, phê duyệt điều chỉnh một số nội dung của Dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống tiêu Hiệp Thuận, huyện Phúc Thọ.


Theo quyết định, điều chỉnh Khoản 1 Điều 1, Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND TP Hà Nội, diện tích sử dụng đất là 15.001,6m2 đất thu hồi vĩnh viễn. Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1, Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND TP, tổng mức đầu tư điều chỉnh là hơn 81 tỷ đồng. Điều chỉnh Khoản 15 Điều 1, Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 của UBND TP, thời gian thực hiện dự án là năm 2008-2013.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích (chủ đầu tư): Hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung trình duyệt (bao gồm cả tính chính xác về số lượng và chất lượng sản phẩm); chịu hoàn toàn trách nhiệm về khối lượng theo hồ sơ được duyệt và các khối lượng phát sinh đã thực hiện trong quá trình tổ chức thực hiện dự án, đã được chủ đầu tư nghiệm thu. Tổ chức kiểm tra, rà soát, kiểm định, đánh giá, xác định chính khối lượng, chất lượng, giá trị tất cả các nội dung công việc đã thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật có liên quan, tổ chức nghiệm thu, thanh quyết toán theo đúng quy định.

Công ty TNHH MTV Thủy lợi sông Tích  phải chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật và UBND TP về toàn bộ quá trình tổ chức thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Liên quan đến nhiệm vụ trên, Sở NN&PTNT thực hiện trách nhiệm của Sở quản lý xây dựng chuyên ngành về đầu tư, quản lý chất lượng công trình được quy định tại Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ và Quyết định số 39/2015/QĐ-UBND ngày 29/12/2015 của UBND TP.

Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính cân đối và bố trí đủ nguồn vốn, đảm bảo để chủ đầu tư triển khai, thực hiện dự án được phê duyệt; hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến quyết toán dự án hoàn thành.

Các nội dung khác không điều chỉnh tại quyết định này tiếp tục thực hiện theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 30/11/2007 và Quyết định số 3756/QĐ-UBND ngày 23/7/2009 của UBND TP.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật