Thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển (20:20 16/04/2018)


HNP - Ngày 16/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1813/QĐ-UBND thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội.

Theo quyết định, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Nguyễn Văn Sửu làm Chủ tịch Hội đồng Kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển của thành phố Hà Nội; Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Phó Chủ tịch Hội đồng Kiếm tra, sát hạch.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch có nhiệm vụ tổ chức kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển theo quy định tại Điểm b, Khoản 2, Điều 10 và Điểm b, Khoản 2, Điều 13, Thông tư số 13/2010/TT-BNV, ngày 30/12/2010, của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Hội đồng Kiểm tra, sát hạch được sử dụng con dấu của Sở Nội vụ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật