Đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư (14:52 16/04/2018)


HNP - Ngày 16/4, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 89/KH-UBND về đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Hà Nội năm 2018.

Kế hoạch đưa ra các giải pháp liên quan nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, trong đó, chú trọng ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng cơ chế chính sách đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu; Thực hiện tốt chính sách tiền tệ theo chỉ đạo của Chính phủ và các cơ quan trung ương trên địa bàn; Nâng cao sức cạnh tranh cho doanh nghiệp, nhà sản xuất.

Tiếp tục thực hiện kết nối cung - cầu lao động để tạo nguồn lao động đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; Tăng cường thu hút đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, dịch vụ phục vụ hoạt động kinh doanh xuất khẩu; Đổi mới, nâng cao hiệu quả chương trình xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư; Thu thập thông tin, nắm bắt tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp.

Cục Thuế thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện các đề án hiện đại hóa công tác quản lý thuế; ứng dụng công nghệ thông tin vào tất cả các khâu, các bước trong công tác quản lý thuế để tạo thuận lợi, đảm bảo công khai, minh bạch, công bằng giảm chi phí tuân thủ cho các doanh nghiệp thực hiện các chính sách pháp luật thuế.

Cục Hải quan Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai thí điểm hệ thống quản lý, giám sát hàng hóa đường không tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài; thực hiện đo thời gian giải phóng hàng hóa xuất nhập khẩu và khảo sát sự hài lòng của doanh nghiệp năm 2018.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp và Chế xuất Hà Nội chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện cấp các loại giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) ưu đãi qua hệ thống điện tử cấp độ 3, cấp độ 4. Tham gia cơ chế cấp chứng nhận xuất xứ một cửa quốc gia và cơ chế một cửa ASEAN theo cam kết của Chính phủ với các nước ASEAN.

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch thành phố Hà Nội chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng Đề án Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2025.

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan triển khai Đề án phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2017-2020; Triển khai Đề án quản lý và phát triển hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025; Hỗ trợ 10 làng nghề và các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng và phát triến thương hiệu.

Các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trên địa bàn chủ động nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh, tạo dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và không ngừng tự đào tạo hoặc tham gia cấc khóa đào tạo do các sở, ngành Thành phố tổ chức nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế.

Các sở, ban, ngành coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay nhằm giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, đẩy mạnh xuất khẩu hàng hóa; phân công rõ trách nhiệm cho các sở, ban, ngành để chủ động triển khai và kiểm tra đánh giá việc tổ chức thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu trên địa bàn Thành phố.


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật