Khẩn trương triển khai kết nối liên thông ứng dụng quản lý văn bản và ứng dụng văn bản điện tử (14:46 16/04/2018)


HNP - Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa có Văn bản 2638/VP-THCB, đôn đốc triển khai kết nối liên thông ứng dụng quản lý văn bản và ứng dụng văn bản điện tử trong Thành phố.

Để tiếp tục duy trì, triển khai kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản tới các cấp, các ngành Thành phố và đẩy mạnh sử dụng văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành chính điện tử của Thành phố, Văn phòng UBND Thành phố đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, thực hiện gửi văn bản điện tử: “100% văn bản trình UBND Thành phố, Giấy mời họp, tài liệu phục vụ họp UBND Thành phố"; 100% văn bản, tài liệu giữa các cơ quan, đơn vị trong Thành phố qua môi trường mạng (trừ văn bản mật).

Tiếp tục duy trì, thực hiện kết nối liên thông ứng dụng quản lý văn bản theo chuẩn kết nối theo hướng dẫn của Văn phòng UBND Thành phố tại các Văn bản số: 4961/VP-THCB ngày 23/7/2015; số 1719/VP-THCB ngày 01/3/2017.

Trên cơ sở thống kê tình hình thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử và tình trạng kết nối liên thông quản lý văn bản trong quý I/2018 đề nghị các cơ quan, đơn vị chưa thực hiện tốt khẩn trương phối hợp Văn phòng UBND Thành phố triển khai kết nối liên thông hệ thống quản lý văn bản và triển khai văn bản, tài liệu điện tử trong giao dịch hành điện tử của Thành phố theo quy định.


Minh Châu


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật