Tập trung thực hiện giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (10:32 13/03/2018)


HNP - Ngày 12/3, UBND TP Hà Nội ban hành Công văn số 956/UBND-KT yêu cầu sở, ngành liên quan, UBND quận, huyện thị xã thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã.


Công văn nêu rõ, UBND thành phố nhận được Công văn số 77/LMHTXVN-VP ngày 30/01/2018 của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam về các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã (HTX). Trong đó có đề cập, mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phấn đấu đạt được các chỉ tiêu năm 2018: Thành lập mới 100 tổ hợp tác và 35 HTX, liên hiệp HTX trở lên; xây dựng ít nhất 15 mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị sản phẩm bền vững bằng nguồn lực của trung ương và địa phương; số lượng thành viên của HTX tăng từ 10% trở lên so với năm 2017; ít nhất 50% số HTX hoạt động có hiệu quả; tăng ít nhất 20% số HTX là thành viên của Liên minh HTX tỉnh, thành phố so vói năm 2017; thành lập mới (nếu chưa có) hoặc tăng vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX của địa phương tối thiểu đạt 20 tỷ đồng (tương đương mức bình quân của cả nước).

Đổi mới phương thức tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, HTX, lợi ích HTX mang lại cho các thành viên, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng nhận thức và hành động của người dân và các cấp, các ngành về phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Tổ chức hội thảo, tọa đàm, hội chợ, kết hợp với tuyên truyền về kinh tế hợp tác, HTX; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển HTX sản xuất gắn với chuỗi giá trị; cơ quan báo chí địa phương có chuyên mục thường xuyên về phát triển kinh tế hợp tác, HTX; tổ chức các lớp tập huấn, học tập về chủ trương, chính sách phát triển kinh tế hợp tác, HTX cho trưởng thôn, trưởng bản, lãnh đạo cấp huyện, xã...

Tập trung rà soát, đánh giá, kiện toàn, củng cố hoạt động của HTX theo Luật HTX năm 2012, phấn đấu 100% HTX hoạt động đúng quy định của Luật HTX năm 2012. Xử lý dứt điểm viêc giải thể các HTX hoạt động kém hiệu quả đã ngừng hoạt động; Nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ và cung ứng dịch vụ theo nhu cầu sản xuất kinh doanh của HTX. Đào tạo cán bộ quản lý và thành viên của HTX; hỗ trợ HTX tiếp cận vốn từ tổ chức tín dụng, Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX; xúc tiến công nghệ; xúc tiến thương mại, liên kết chế biến, tiêu thụ sản phẩm với doanh nghiệp.

Chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của HTX để hướng dẫn xử lý và đề xuất các cấp, ngành giải quyết; tư vấn hoặc đề nghị Hội Luật gia ở địa phương hỗ trợ HTX giải quyết các tranh chấp liên quan đến lợi ích HTX; kiến nghị với cơ quan nhà nước các cấp bố trí đủ nguồn lực để thực hiện các chính sách hỗ trợ đối với HTX và đảm bảo minh bạch, công bằng trong tiếp cận các nguồn lực...

Về việc trên, UBND thành phố giao giao Liên minh Hợp tác xã thành phố chủ trì, phối hợp với các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và phát triển nông thôn; Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch thành phố, UBND quận, huyện, thị xã và sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, HTX năm 2018 theo nội dung công văn nêu trên của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam.


Thanh Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật