Tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho xã, phường, thị trấn (10:34 13/03/2018)


HNP - Ngày 12/3, UBND thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1127/QĐ-UBND về tổ chức lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn thuộc UBND quận, huyện, thị xã của thành phố Hà Nội - khóa 2 năm 2018.


Theo đó, khóa học được tổ chức tại Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ - Công an thành phố Hà Nội (Số 9 Văn Phú, Hà Đông) với số lượng 90 học viên. Thời gian học: 32 ngày/lớp, hình thức học tập trung liên tục (trừ thứ Bảy, Chủ nhật). Kinh phí tổ chức lớp được trích từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020 được UBND Thành phố cấp cho Sở Nội vụ.

UBND Thành phố giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức các lớp học đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đúng thời gian. Thanh quyết toán các lớp học theo đúng quy định. Giao Công an Thành phố chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và bồi dưỡng nghiệp vụ trong việc bố trí cơ sở vật chất phục vụ lớp học và tham gia công tác quản lý học viên; phối hợp với Sở Nội vụ thanh quyết toán kinh phí trang bị cơ sở vật chất từ nguồn kinh phí thực hiện Đề án.


Ngân Bình


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật