Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa các kè bảo vệ đê (13:49 12/03/2018)


HNP - Ngày 9/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Quyết định số 1094/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa các kè bảo vệ đê trên địa bàn thành phố Hà Nội.


Theo quyết định, phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án cải tạo, sửa chữa các kè bảo vệ đê trên gồm: 08 gói thầu; tổng giá trị 44.639,972 triệu đồng.

Chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND TP về tính chính xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu thể hiện trong nội dung hồ sơ trình duyệt; tổ chức thực hiện dự án và quản lý chi phí đầu tư, thanh quyết toán theo đúng quy định pháp luật có liên quan, đảm bảo đầu tư triệt để tiết kiệm, hiệu quả cao; tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư.

Kiểm tra, rà soát lại phương án thiết kế cơ sở, tổng mức đầu tư đã duyệt cùng dự án làm cơ sở để nghiên cứu, tính toán, phân tích, lựa chọn phương án thiết kế bản vẽ thi công tổng dự toán đảm bảo an toàn, bền vững công trình trong mọi tình huống trên cơ sở tối ưu về kinh tế, kỹ thuật cho tất cả các hạng mục trên tất cả các mặt.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ các nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện các gói thầu để hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật công trình theo đúng quy định pháp luật hiện hành; đầu tư tiết kiệm, hiệu quả cao, tuyệt đối không để xảy ra lãng phí, thất thoát vốn đầu tư; tuân thủ đúng quy định pháp luật hiện hành về quản lý dự án đầu tư xây dựng của Nhà nước và Thành phố.

Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Quy hoạch Kiến trúc, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao: Kiểm tra, hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, tiến độ, chất lượng công trình.


Minh Huệ


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật