Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án được giao kế hoạch (10:25 13/03/2018)


HNP - Ngày 9/3, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Công văn số 952/UBND thực hiện những kiến nghị của Đoàn kiểm tra công vụ (thành lập theo Quyết định số 1659/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của UBND Thành phố).


Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ với Văn phòng UBND TP để hoàn thiện dự thảo Quy định thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 21/5/2012 của UBND TP về quản lý đầu tư và xây dựng đối với các chương trình, dự án đầu tư công của Thành phố để UBND TP ký ban hành; Chủ động, tích cực tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho các dự án theo thẩm quyền hoặc kịp thời báo cáo Thành phố chỉ đạo giải quyết, nhất là đối với các dự án, công trình trọng điểm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân; đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và kế hoạch lựa chọn nhà thầu.

Sở Tài chính tiếp tục rà soát, tham mưu cơ chế mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung phù hợp với quy định và thực tiễn triển khai của Thành phố. Khẩn trương tham mưu, báo cáo UBND TP xử lý một số vấn đề phát sinh trong quá trình mua sắm tài sản Nhà nước; Tiếp tục kiểm tra, rà soát, phân loại các nhóm vướng mắc trong công tác quyết toán của các Ban quản lý dự án chuyên ngành để báo cáo, tham mưu Ban chỉ đạo Thành phố tập trung giải quyết, đảm bảo thực hiện quyết toán, tất toán tài khoản theo đúng quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương làm việc, có văn bản báo cáo, xin ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường để đề xuất, tham mưu UBND TP giải quyết các khó khăn vướng mắc theo đề nghị của UBND huyện Chương Mỹ, Chủ trì phối hợp với các sở, ngành, hướng dẫn đôn đốc các quận, huyện, thị xã xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện theo Kết luận tại các Thông báo của UBND Thành phố.

Sở Xây dựng tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư, trong việc áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế, định mức, đơn giá xây dựng nhằm nâng cao chất lượng hồ sơ dự án và thiết kể, dự toán xây dựng công trình.

Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương: Theo chức năng nhiệm vụ được giao, xây dựng quy trình, thủ tục đảm bảo đơn giản hóa để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo thời hạn đối với công tác điều chỉnh dự án, điều chỉnh bổ sung hạng mục công trình.

Đối với các Ban quản lý dự án chuyên ngành Thành phố: Tiếp tục rà soát kiện toàn bộ máy, cơ cấu tổ chức của đơn vị, xây dựng bộ máy tổ chức đảm bảo gọn nhẹ, chuyên nghiệp để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã được giao; Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các dự án được giao kế hoạch, nhất là các công trình trọng điểm, công trình hoàn thành trong năm. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Đôn đốc nhà thầu nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công trình hoàn thành. Tập trung rà soát, hoàn thiện hồ sơ quyết toán các dự án hoàn thành; chủ động xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình quyết toán dự án; phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các Sở, ngành có liên quan để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc, phục vụ hoàn thiện hồ sơ quyết toán; kịp thời báo cáo UBND TP xem xét, chỉ đạo đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

UBND các quận, huyện, thị xã tập trung quyết liệt, phối hợp chặt chẽ với các Ban quản lý dự án chuyên ngành của Thành phố trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ đầu tư công trình trên địa bàn, nhất là các công trình trọng điểm, dân sinh bức xúc được giao kế hoạch vốn thực hiện năm 2018. Đôn đốc nhà thầu nghiệm thu, thanh quyết toán khối lượng công trình hoàn thành.


Quốc Bảo


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật