Chủ động xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho người lao động (15:17 13/02/2018)


HNP - Ngày 12/2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành Kế hoạch số 46/KH-UBND về giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.


Theo đó, các cấp, ngành, chính quyền các cấp xác định giải quyết việc làm cho người lao động là nhiệm vụ trọng tâm gắn với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn Thành phố. Các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động xây dựng kế hoạch và các biện pháp cụ thể để giải quyết việc làm cho người lao động.

Với chỉ tiêu: Giải quyết việc làm mới cho 152 nghìn lao động; Giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4%; Tỷ lệ lao động lao động qua đào tạo đạt 63,5%.

Quý I/2018: Tổ chức 24 phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, Online, lưu động; Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội: 245 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.000 lao động; Xuất khẩu lao động: 600 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng.

Quý II/2018: Tổ chức 28 phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, Online, lưu động; Thành lập và đưa vào hoạt động sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Phú Xuyên, Điểm giao dịch việc làm vệ tinh huyện Thường Tín; Đào tạo nghề cho 1.000 lao động dự kiến giải quyết việc làm sau đào tạo 800 lao động; Xuất khẩu lao động: 900 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội: 268 tỷ đồng, tạo việc làm cho 7.700 lao động.

Quý III/2018: Tổ chức 30 phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, Online, lưu động; Thành lập và đưa vào hoạt động 02 sàn giao dịch việc làm vệ tinh tại huyện Đan Phượng và huyện Thạch Thất; Đào tạo nghề cho 11.000 lao động, giải quyết việc làm sau đào tạo 8.800 lao động; Xuất khẩu lao động: 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo họp đồng; Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội: 116 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.300 lao động.

Quý IV/2018: Tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm định kỳ, chuyên đề, Online, lưu động; Đào tạo nghề cho 12.000 lao động, giải quyết việc làm sau đào tạo 9.600 lao động; Xuất khẩu lao động: 1.000 người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng; Giải quyết việc làm từ nguồn vốn ngân sách Thành phố ủy thác qua Ngân hàng chính sách xã hội cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn TP Hà Nội: 101 tỷ đồng, tạo việc làm cho 3.000 lao động.

Các sở, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao có giải pháp tăng cường nguồn lực từ Trung ương và địa phương cho Ngân hàng Chính sách xã hội để triển khai có hiệu quả, chất lượng tín dụng ưu đãi trên địa bàn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu vay vốn hỗ trợ, tạo việc làm của 100% hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…


Việt Hoàng


Các bài mới đăng

Các bài đã đăng :

Bài viết Xem
Viết bình luận

Họ tên:(*)
Số điện thoại:
Tiêu đề:(*)
Nội dung:(*)
Mã xác nhận:         Lấy lại mã bảo mật